Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

DitjeVoorIedereen

kijkend naar mogelijkheden in plaats van kijkend naar onmogelijkheden

Trainingen

Agressie Regulatie Trainingen:

Het doel van deze training is inzicht krijgen en inzicht ervaren m.b.t. boosheid en agressie.

De inhoud van de trainingen zijn gericht op de volgende onderwerpen:

  • Ontspanningsoefeningen
  • Herkennen en erkennen van emoties (door middel van de 5 B's)
  • Inzicht krijgen in de oorzaken van agressie
  • Inzicht krijgen in hoe de opbouw van agressie verloopt (spanningspiramide)
  • Inzicht krijgen in welke keuzemomenten er zijn (door middel van de 5 G's)
  • Welke remmers en ontremmers er zijn
  • Wat de triggers zijn
  • Moreel redeneren

VERS training (voor mensen met o.a Borderline stoornis)

Een training waarin men leert om beter om te gaan met de borderline stoornis. Je leert o.a.


- Je emoties herkennen en erkennen (boos,bang, blij, bedroefd, beschaamd)

- Je 'schema's (gewoonten in gedachten) te herkennen en te veranderen.

- Je leert 'out of te box' te denken (b.v. tegengesteld denken en handelen)

- Je leert je te ontspannen (ontspanningsoefeningen, anders denken)

- Je krijgt advies om wel/niet medicatie als ondersteuning voor je stemmingswisselingen te gbruiken en hoe hier dan mee om te gaan.

- We kijken samen naar je 'steungroep' . Is dat voldoende of heb je meer nodig.

- Je leert je problemen te handteren

- Je gaat gedragsvaardigheden ontwikkelen op allerlei verschillende gebieden (o.a. sport, vrije tijd, lichamelijke gezondheid, vermijding zelfverwonding en intermenselijke relaties)


En het allerbelangrijkste: je gaat je borderline stoornis erkennen en zien als een uitdaging i.p.v. als beperking.

Advies,therapie,

ondersteunende coaching.

Indien blijkt dat wij het benodigde niet kunnen leveren, zullen wij gezamenlijk met u naar andere oplossingen kijken en u daarin ondersteunen.

Ambulante (woon) begeleiding kan worden gefinancieerd door PGB, maar vindt u dat te ingewikkeld, dan kunnen er ook andere afspraken gemaakt worden.