DitjeVoorIedereen

kijkend naar mogelijkheden in plaats van kijkend naar onmogelijkheden

Trainingen

Agressie Regulatie Trainingen:

Het doel van deze training is inzicht krijgen en inzicht ervaren m.b.t. boosheid en agressie.

De inhoud van de trainingen zijn gericht op de volgende onderwerpen:


  • Ontspanningsoefeningen
  • Herkennen en erkennen van emoties (door middel van de 5 B's)
  • Inzicht krijgen in de oorzaken van agressie
  • Inzicht krijgen in hoe de opbouw van agressie verloopt           (spanningspiramide)
  • Inzicht krijgen in welke keuzemomenten er zijn (door middel van de 5 G's)
  • Welke remmers en ontremmers er zijn
  • Wat de triggers zijn
  • Moreel redeneren

VERS training (voor mensen met o.a Borderline stoornis)


Een training waarin men leert om beter om te gaan met de borderline stoornis.  Je leert o.a. 

- Je emoties herkennen en erkennen (boos,bang, blij, bedroefd, beschaamd)
- Je 'schema's (gewoonten in gedachten) te herkennen en te veranderen.
- Je leert 'out of te box' te denken (b.v. tegengesteld denken en handelen)
- Je leert je te ontspannen (ontspanningsoefeningen, anders denken)
- Je krijgt advies om wel/niet medicatie als ondersteuning voor je stemmingswisselingen te gbruiken en hoe hier dan mee om te gaan.
- We kijken samen naar je 'steungroep' . Is dat voldoende of heb je meer nodig.
- Je leert je problemen te handteren
- Je gaat gedragsvaardigheden ontwikkelen op allerlei verschillende gebieden (o.a. sport, vrije tijd, lichamelijke gezondheid, vermijding zelfverwonding en intermenselijke relaties)

En het allerbelangrijkste: je gaat je borderline stoornis erkennen en zien als een uitdaging i.p.v. als beperking.