Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

DitjeVoorIedereen

kijkend naar mogelijkheden in plaats van kijkend naar onmogelijkheden

Blog

Blog

overzicht:  volledig / samenvatting

Noodkreet

Geplaatst op 4 augustus, 2018 om 15:05

NOODKREET - NOODKREET -- NOODKREET


 Hallo iedereen die dit wil lezen en ook zulke schrijnende zaken in ons hulpverleningslandje tegenkomt.

Sinds vorig jaar juni (2017) begeleid ik een cliënte. (meervoudige problematiek, waaronder financiële – schulden- problematiek. )

In september 2017 hebben we een aanvraag om schuldhulpverlening bij MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) ingediend. We zijn nu in augustus 2018 (verschillende intakes verder) en nog geen stap verder. En geloof me, ik pleit mijn cliënte niet schoon, maar ik denk dan; ze vraagt niet voor niets hulp. Ze wil heel graag van haar schulden af. Heeft vorig jaar een nieuwe start gemaakt; wil op alle fronten werken aan verbetering situatie; heeft nu een stabiele thuissituatie met nieuwe vriend. Hun kindje dat in maart 2018 is geboren krijgt alle goede zorg en liefde, maar……….. ze komt niet verder.

Met de problematiek (dus niet het financiële) kan niet worden gestart, omdat de financiële kant alles beheerst. Iedere hulpverlener weet dat alles niet in 1 keer aangepakt kan worden. Cliënten met meervoudige problematiek willen, maar kunnen vaak niet (of heel langzaam) leren (en veranderen). Als je nooit geleerd heb om goed met geld om te gaan en je bent 25 jaar, hoe lang denk je dan dat het duurt voordat je dat wel hebt geleerd? En….. als je daarbij dan ook nog eens licht verstandelijk beperkt bent; heb je enig idee hoe lang het dan duurt? (verdere problematiek wil ik hier niet beschrijven).

Hieronder heb ik de mailwisseling die vandaag tussen MDF en mij heeft plaatsgevonden als voorbeeld geplaatst. De naam van de hulpverlener bij MDF heb ik verwijderd, daar ook zij alleen maar haar werk doet en deze schreeuw om hulp niet persoonlijk aan haar gericht is.

Hetzelfde geldt voor de mevrouw bij het UWV die me belde. Ook haar spreek ik niet persoonlijk aan; zij moet het beleid volgen en zich aan regels houden. Maar wie kan ik dan wel op deze schrijnende situatie aanspreken???? Onze minister Hugo de Jonge??? Andere politici???? En zo ja, gaat dan deze situatie voor cliënte veranderen? En voor al die anderen die ook in hetzelfde schuitje zitten???.

Ik weet het niet. Lees hieronder ook de mailwisseling van 01-08-2018. Ik heb er verder niets meer aan toe te voegen

(Eerst mijn antwoord op de mail die ik van MDF heb ontvangen en daaronder de mail van MDF)

 

Hallo,

 

Nog even voor mijn duidelijkheid. Cliënte heeft niet voor beschermingsbewind gekozen, daar dan ook haar partner dit zou moeten doen. Hierna heeft ze wel voor budgetbeheer gekozen. Kun jij me nog eens uitleggen wat budgetbeheer inhoud?

Verder is voor mij onduidelijk hoezo dit een nieuwe schuld is. Volgens mij heeft het te maken met de onduidelijkheid die er over de zorgtoeslag was. Ik heb nergens kunnen vinden dat zij zorgtoeslag in 2018 heeft ontvangen, maar ik ga er zelf wel achteraan. (Dat heb ik tot nu toe nog steeds gedaan. Daarbij is het mij al gelukt om € 2000,- van de schuld kwijt gescholden te krijgen. Daarnaast heb ik bijna alle schuldeisers een brief gezonden, met de vraag om de schuld even te bevriezen omdat schuldhulpverlening bij MDF was aangevraagd. Dat is meer dan MDF in al die tijd heeft gedaan. Dit stond niet in de mail die ik verzonden heb, maar ik vind het wel belangrijk om dit toch hier op Facebook te melden)

Cliënte heeft nog geen bericht m.b.t. budgetbeheer ontvangen.

Morgen ga ik weer naar haar toe en ik zal zorgen dat er een bank overzicht m.b.t. juli 2018 naar je toe komt.

Vandaag kreeg ik telefoontje van UWV en met veel moeite heb ik voor elkaar gekregen dat er toch een gesprek met een arts van UWV komt m.b.t. beoordeling arbeidsvermogen. In eerste instantie werd er gezegd dat ze dit niet gingen doen, daar cliënte jaren geleden al een aanvraag had gedaan en toen was de aanvraag afgewezen, daar zij toen vonden dat cliënte arbeidsvermogen had. De wet is nu nog veel strenger geworden en alleen als er echt nieuwe bezwarende feiten zijn dat ze niet kan werken is er een kansje. Alleen moeten haar klachten dan wel zo zijn dat ze hier haar hele leven last van blijft hebben en er geen kans op herstel is.

Op mijn vraag als cliënte volgens hen wel arbeidsvermogen heeft, waar zij dan naar toe moet voor inkomen, omdat ze echt niet in staat is om te werken; kreeg ik als antwoord: de bijstand. En dan is het kringetje weer rond. Ze krijgt geen bijstand, daar haar (nieuwe)partner een inkomen heeft.

Cliënte behoort dus bij de groep die overal tussen wal en schip is terecht gekomen. Ik word van deze situaties boos en verdrietig, daar ik weet dat er een groot aantal mensen met dezelfde problematiek lopen en er dus geen enkele kans voor hen is om er uit te komen.

Wat dat betreft schaam ik me, dat ik Nederlander ben. De regering die laatst nog opriep om dit soort mensen te helpen, om meer geduld met hen te hebben (dus niet niets doen, want eerst kijken of cliënten in staat zijn om te veranderen etc. , maar aan de slag gaan en langer echte ondersteuning bieden). Ik merk er niets van (en dat is echt niet alleen bij MDF).

Het is om hopeloos van te worden. En dan denk ik: als ik dat al word, hoe voelt dit dan voor de cliënten ??


Ik ga kijken of ik op de één of ander manier deze brief naar onze minister kan sturen en op andere media kan plaatsen , daar ik vind dat het schrijnend is dat dit in Nederland gebeurd.


Met vriendelijke groet,

Ditje Hinrichs b

 

Hulpverlener MDF schreef op 2018-08-01 12:49:

Hallo Ditje,

Graag wil ik nog even terugkomen op jouw vraag of de vordering van de zorgtoeslag 2018 meegenomen kan worden in de schuldenlast. Dat is niet mogelijk, omdat het een recente schuld is.

Als mevrouw had gekozen voor beschermingsbewind, kunnen we verantwoorden naar schuldeisers dat deze mee moet, omdat ze zelf niet capabel is om haar toeslagen tijdig aan te passen. Maar nu ze gekozen heeft voor budgetbeheer wordt ze geacht om zelf in staat te zijn de toeslagen tijdig af te stemmen op haar inkomen, zodat er geen nieuwe schulden ontstaan.

Met vriendelijke groet,

Hulpverlener,

budgetconsulent.

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland


Cliente heeft toestemming gegegen om dit te plaatsen.

 

________________________________________Rss_feed