Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

DitjeVoorIedereen

kijkend naar mogelijkheden in plaats van kijkend naar onmogelijkheden

Algemene Voorwaarden Ditje Voor Iedereen


Hier een versimpeling van de algemene voorwaarden voor iedereen.

Alle mensen die algemene voorwaarden documenten hebben gelezen, weten dat het vaak ingewikkelde stof is om te lezen en bijna niet te begrijpen.

Onze algemene voorwaarden zijn niet anders en zijn gedeponeerde bij de KvK.


Wat zijn de algemene voorwaarden? 

Het is een beschrijving van hoe DitjeVoorIedereen afspraken met klanten maakt; hoe dit op papier gezet moet worden en hoe er naar gehandeld dient te worden.


Bij DitjeVoorIedereen komt het op het volgende neer:

  • Er wordt samen met een klant een 'contract' (overeenkomst) opgesteld
  • Hierin wordt de hulpvraag van de klant beschreven
  • Hierin wordt beschreven op welke manier er hulp wordt aangeboden
  • Hierin wordt beschreven welke tijdsafspraken hierover zijn gemaakt
  • Hierin wordt beschreven wat de kosten zijn (wel/geen BTW)
  • Hierin wordt beschreven binnen welk termijn de rekening(en) moeten worden betaald
  • Hierin wordt beschreven wat de consequenties zijn voor de klant (maar ook voor DitjeVoorIedereen) als de afspraken niet worden nagekomen
  • Hierin wordt verwezen naar het privacyreglement en de klachtenprocedure

Dubbelklik op de link hieronder en u kunt de volledige Algemene Voorwaarden van DitjeVoorIedereen lezen. De documenten Gedragscode, Privacy Reglement en de Klachtenprocedure vindt u onder het kopje: Belangrijke documenten

Algemene Voorwaarden DitjeVoorIedereen